VAR KÖPA DVD-SAMLINGEN?


PRIVATPERSONER

Privatpersoner kan köpa dvd-samlingen från bl.a.
Stockmann och Citymarket samt alla Luckor i Svenskfinland. Nedan en förteckning över försäljningsställen.

Boxarna kan också köpas på nätet:

www.elokuvakontakti.fi

www.netanttila.com

SKOLOR & BIBLIOTEK

kan köpa sina boxar med medhörande visnings- respektive utlåningstillstånd direkt från Finlandssvenskt filmcentrum. Skolor betalar 150 euro för hela helheten, d.vs. 2 boxar. Biblioteksrättigheterna kostar 100 euro per box. Kontakta Dag Andersson, dag.andersson(at)filmcentrum.fi, tel. 040-5386260.


Borgå:
Luckan i Borgå, Biskopsgatan 28, 06100 Borgå

Ekenäs:
Pro Artibus, Galleri Elverket, Gustaf Wasas gata 11, 10600 Ekenäs Kungsbokhandeln, Kungsgatan 8, 10600 Ekenäs

Helsingfors:
Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors

Karis:
Luckan i Raseborg, Centralgatan 90, 10300 Karis

Karleby:
Luckan i Karleby, Storgatan 3, 67100 Karleby

Kimito:
Luckan i Kimito, Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito

Kristinestad:
Luckan i Sydösterbotten, Salutorget 1, 64100 Kristinestad

Kyrkslätt:
Luckan i Kyrkslätt, Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Vasa:
Gros Bokhandel , Vasaeplanaden 14, 65100 Vasa

Åbo:
Luckan i Åbo, Auragatan 1 B, 20100 Åbo