53251.jpg

MÅNADENS NORDISKA FILM

Publicerad 30.08.2016 kl. 14:53

Serien Månadens nordiska film har redan blivit tradition och denna säsong är filmcentrum med i samarbetet aktivare än förr. Det blir visningar på totalt 11 orter av vilka Tavastehus, Enare och Lovisa är nykomlingar. Konceptet går ut på att det visas en nordisk film en gång i månaden på en lokal biograf. I programmet lyfts fram både sådana nordiska filmer som gjort alltför snabba besök på biografernas repertoarer tidigare under året och sådana som publiken inte haft möjlighet att se tidigare.

Visningarna ordnas i Enare, Esbo, Jakobstad, Kuopio, Lovisa, Tammerfors, Tavastehus, TorneåHaparanda, Ulåeborg, Vasa och Åbo.

Programmet varierar ortvis. 

TILL PROGRAMMET och tilläggsinfo

Mikaela Westerlund

Mimosa & Emilia dvd kan köpas bl.a. från Bubonina och Finlandssvenskt filmcentrum. Läs mer om samlingen. Filmerna kan också köpas med visningsrättigheter. Vänd dig i så fall direkt till filmcentrum.