DAG ANDERSSON BLIR ORDFÖRANDE VID TAIKE

Publicerad 04.11.2016 kl. 10:10

Filmcentrums Dag Andersson blir ordförande för kommissionen för audiovisuell konst

Centret för konstfrämjande (TAIKE) har nyligen utsett medlemmarna i de sju konstkommissionerna för åren 2017-2018. Ordförande för kommissionen för audiovisuell konst blev Finlandssvenskt filmcentrums verksamhetsledare Dag Andersson. Verksamhetsområdet omfattar filmkonst, mediekonst samt ljud- och ljuskonst.

Konstkommissionerna är sakkunnigorgan för Centret för konstfrämjande. Kommissionerna fattar beslut om stipendier och priser som beviljas åt konstnärer, konstnärsgrupper och samfund inom respektive konstart. Stipendierna och priserna som konstkommissionerna delar ut uppgår årligen till 21,7 miljoner euro.

Andersson har en gedigen erfarenhet av kommissionsarbete. Under åren 1989-1994 och 1998-2003 var han medlem i föregångaren Statens filmkonstkommission. Under de tre senaste åren har han fungerat som finländsk sakkunnig i Nordiska Kulturfonden.

Mikaela Westerlund

Mimosa & Emilia dvd kan köpas bl.a. från Bubonina och Finlandssvenskt filmcentrum. Läs mer om samlingen. Filmerna kan också köpas med visningsrättigheter. Vänd dig i så fall direkt till filmcentrum.