I FILMJOURNALEN 3/2010 BLAND ANNAT:

* Ledare: Att komma in i värmen - Andrea Svanbäck
* Priset som vill exportera den nordiska filmpolitiken - Oliver Blomqvist
* Yle och nätpiratismen - Jockum Hildén
* Porträtt på filmproducenterna Sucksdorff och Fryckman - Andrea Svanbäck
* Dystopi på film - Janne Wass
* Utländska filmteam i Finland - Heidi Herrmann
* Kolumner av Philip Teir och Klas Fransberg

PRENUMERERA!