Filmjournalen 3|2011

Bl.a.

Ledare: Ett slag i magen - Andrea Svanbäck
Porträtt: Kostymören Anna Vilppunen - Elsa Kemppainen
Essä: Könsneutral humor, finns den? - Martina
Molis-Mellberg
Nordiskt: Apflickorna, en svensk västern - Fredrik
Söderlund
Nordiskt: Norges sämsta film - Oliver Blomqvist
Reportage: Sodankylä mon amour - Peter Al Fakir
Kolumner av Dimitri Paile och Anu Koivunen

PRENUMERERA!